Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 10:53:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-20h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Tân Kiên Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: