Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Dạy Song Ngữ Phường 01, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 16:35:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Huỳnh Khương Ninh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Dạy Song Ngữ 01 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: