Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Dạy Song Ngữ Phường An Khánh, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 08:16:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345CN (18h-20h)
Thông tin: Học sinh nam, trường Bắc Mỹ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Khánh, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Dạy Song Ngữ An Khánh Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: