Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Lớp 10 Phường 06, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 00:41:30

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 10,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối sắp xếp
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Lớp 10 06 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: