Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Lớp 7 Phường 11, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 23:41:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn T234567CN (Tối sau 18h)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Lớp 7 11 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: