Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Lớp 8 Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 23:09:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh học Báo bài (ko học anh văn)
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Lớp 8 An Lạc Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: