Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Lớp 9 Phường 09, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/04/2021 05:12:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc 357 (chiều 14h trở đi)
Thông tin: L9: nữ, L6: nam, trường Bình trị đông
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, 15/8 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Lớp 9 09 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: