Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 01, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 19:58:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4,6 (17h-19h) và T3,5 (Từ 17h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 01 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: