Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 02, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 22:27:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Trương Vĩnh Ký
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Báo Bài (ko dạy môn Anh)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 02 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: