Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 16:02:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường gò vấp 2
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, vô năm mới bắt đầu học.
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 03 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: