Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 06, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 21:05:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T356 (từ 18h, 18h30 )
Thông tin: học sinh nữ, học giỏi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 06 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: