Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 06, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 20:24:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 2.4.6 18h30->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 06 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: