Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 08, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 18:22:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (21h-22h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 08 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: