Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 07:10:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối 2.3.4.5 19-21h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 09 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: