Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 09:41:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 10 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: