Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 21:50:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456(18h-20h)
Thông tin: Học sinh nam, học khá
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 11 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: