Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 12, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/04/2021 04:33:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Tam bình
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Ngày 5/9 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 12 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: