Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 15, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 00:50:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 hoặc T357 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Thị Thập
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 15 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: