Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 19:12:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2346 (Từ 14h30 – 17h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trường Chinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 21 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: