Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 04:01:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (18h- 20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 27 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: