Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 19:14:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (sáng 9h-11h hoặc Tối 18h-20h)
Thông tin: 2 học sinh, trường Hai bà trưng
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 28 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: