Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 18:07:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (sau 6h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Không dạy Tiếng Anh
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 An Phú Đông Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: