Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 01/03/2021 09:40:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t3-5-7 (5h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Bến Thành Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: