Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 18:32:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (19h- 21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trường Chinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, SV sư phạm: 1tr7/tháng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Linh Tây Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: