Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 10:12:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối sx (18h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, dạy lâu dài lên lớp 7 luôn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Sơn Kỳ Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: