Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 12:51:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối t2->t6 sau 5h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Tam Phú Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: