Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 11:51:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp lại với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ trường Hồ Văn Long
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Tân Kiểng Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: