Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 6 Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/04/2021 03:33:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2-t6
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 6 Tân Phong Quận 7 TPHCM

Viết một bình luận