Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 19:34:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Long Thới Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: