Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 05:49:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx tối t2-t6
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, đầu tháng 7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Nhị Bình Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: