Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 07:39:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp chọn T2,3,4,5: (sáng 8h-10h) hoặc (tối 18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Huệ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Báo bài (ko dạy anh văn)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Nhuận Đức Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: