Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 01:43:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Phong Phú Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: