Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 21:56:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (17h30-19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hà Huy Tập
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Giữa tháng 6 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Xuân Thới Đông Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: