Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Lớp 8 Phường 07, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 17:46:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345, CN (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh, trường Nguyễn Huệ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Lớp 8 07 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: