Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 01, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 00:35:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (18h30-20h)
Thông tin: học sinh nam, học sinh trường Hà huy tập
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Học sinh học lớp tích hợp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 01 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: