Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 01:27:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h- 21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 01 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: