Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 02, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 10:38:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (Sau 17h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 02 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: