Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 03, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 07:02:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp ( từ 17h trở đi )
Thông tin: học sinh nam trường Cách Mạng Tháng Tám
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ. Hết dịch bệnh mới học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 03 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: