Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 07:50:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối T2->6 (sau 5h30->)
Thông tin: 2hsinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 03 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: