Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 05, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 05:29:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2346,CN (18h -19h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 05 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: