Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 06:13:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường an phú đông
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 10 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: