Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 13, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 00:31:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T345 (14h – 16h)
Thông tin: học sinh nam, Trường Đặng Trần côn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 13 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: