Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường 14, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 17:33:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn T2,3,4,5,6 (18h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 14 Quận 3 TPHCM

Viết một bình luận