Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 10:07:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 6 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456, CN (19h30 – 21h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần Phú
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Bình Hưng Hoà A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: