Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 17:30:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Chí Quốc
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Cầu Kho Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: