Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 19:23:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng, lương: 4tr2/5buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Tất Tố
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: