Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 23:41:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2456 (18h- 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lý Thánh Tông
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Phước Long A Quận 9 TPHCM

Viết một bình luận