Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 21:18:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Nam việt
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Tân Phong Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: