Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 7 Phường Thới An, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 23:02:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3456 (chiều 14h – 18h)
Thông tin: học sinh nam, trường Trung Mỹ Tây
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thới An, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 7 Thới An Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: