Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 21:04:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối T3,5
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, chỉ cần kèm các môn phụ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Phong Phú Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: